Avtal och Uppsägning

Avtal för ridabonnemang på Milåsa Islandshästar

 

Om eleven är under 18 år, ingås avtalet av elevens målsman. Samma person som står på fakturan skall stå på avtalet. Avtalet lämnas in till personalen snarast. Behåll kopian.

 

1. När ni anmäler er till att rida anmäler ni er till ett ridabonnemang. Detta fortlöper tills en skriftlig uppsägning skett via mail. Vi vill gärna veta varför ni väljer att säga upp er plats. Allt för att vi skall kunna göra det bättre för våra kunder. Uppsägning av abonnemanget kan endast ske inför ny termin, senast den 1 dec inför vårterminen resp. 15 maj inför höstterminen. Inga pengar betalas tillbaka vid uppsägning mitt under terminen. Vid sjukdom under längre tid kan i vissa fall återbetalning ske, mot uppvisande av läkarintyg och enligt överenskommelse.

 

2. Fakturering sker terminsvis inför varje terminsstart. Det finns möjlighet att delbetala ridavgiften på 2 gånger, för datum se fakturan. Vid delbetalning tillkommer en kostnad på 100 kr. Ridskoleelever har 50% rabatt vid hästhyra vid tex egen ridning, hästhyra till tävling.  I ridabonnemanget ingår minst två teorilektioner. Detta gäller inte specialgrupperna.

 

3. Vid nytecknande av abonnemang har eleven rätt att provrida i gruppen två gånger innan man bestämmer sig. Om du önskar avbryta efter dessa gånger, ska detta meddelas skriftligt till ridläraren och du betalar endast för de två lektionerna. Dessa två gånger är även provtillfällen för ridläraren för att se att eleven passar i gruppen.

 

4. Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Vid skötsel av hästar vill vi att barngrupperna skall använda hjälm.
Säkerhetsväst rekommenderas.

 

5. Vid förhinder ska avbokning av lektionen ske senast kl. 10.00 samma dag, kl 8.00 på lördagar och förmiddagsgrupper. Avbokning sker via sms 0706-695465 eller via mail till info@milasa.se Om du har en avbokad ridtid kan du i mån av tid och plats få rida igen denna i en annan grupp.  observera att det endast gäller vid sjukdom. Igenridning skall ske innan terminen är slut.

 

6. I och med undertecknande av detta avtal godkänner jag att personnumrets 10 siffror används för ridskolans rapportering av SISU. Vid eventuella SISU-berättigade arrangemang. Om man ej vill detta, meddela Åsa info@milasa.se  så kan vi ta hänsyn till detta.

 

7. Vid en fyllnadsgrad under 80 % i gruppen förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper